MENU

Zácpa u dětí do 8 let věku

Přípravek Forlax® 10g není určen pro léčbu dětí do 8 let věku.