MENU

Léčba zácpy

Léčba funkční zácpy je založena na 4 základních bodech:

  • poučení (edukaci) o jídelníčku a denním režimu
  • odstranění zadržované (retinované) stolice
  • prevenci dalšího zadržování stolice a
  • psychologickém vedení pacienta.

Terapie je dlouhodobá (i několik měsíců) a vyžaduje pravidelné ambulantní kontroly k hodnocení efektu léčby. Úspěch terapie je definován jako alespoň 3 stolice týdně bez umazávání u pacienta, který je již bez medikace.

Cílem poučení pacienta a rodičů je vysvětlit normální průběh vyprazdňování (defekačního aktu), rozptýlit pocit viny rodičů a dítěte ve vztahu k zácpě a umazávání a předat základní informace o stravě, režimu a nutnosti dlouhodobé terapie. Režimová opatření zahrnují dodržování pravidelné doby vyprazdňování, využití vyprazdňovacího (gastrokolického) reflexu po jídle, vedení záznamu stolic a úpravu stravy, dostatek tekutin.

Léčiva užívaná k odstranění zadržované stolice a prevenci dalšího zadržování stolice jsou uvedena v kapitole Léky při zácpě.

Psychologické vedení probíhá ve spolupráci lékaře a psychologa. Důležité jsou časté kontroly na počátku léčby k ověření její účinnosti a dodržování léčby pacientem. Kontroly probíhají zpočátku po několika týdnech, později měsících. Léčba funkční zácpy trvá minimálně několik měsíců, nezřídka i několik let.

Opakované manipulace v oblasti konečníku (klystýry, čípky) mohou mít na dítě negativní psychický vliv.

Léčba organické zácpy

U pacientů s organicky podmíněnou zácpou je nutné řešit příčinu onemocnění ve spolupráci s příslušným odborníkem (gastroenterolog, chirurg, endokrinolog apod.).