MENU

Příčiny zácpy

Podle příčiny dělíme zácpu na funkční a organickou. Funkční zácpa není vyvolána nějakým dalším onemocněním a v dětském věku je nejčastější (> 90 %).

V některých případech může být zácpa příznakem jiného onemocnění – potom mluvíme o organické zácpě. Možné příčiny organické zácpy jsou uvedené v tabulce.

Často je příčinou funkční zácpy bolestivé vyprazdňování při nadměrném úsilí o vypuzení tvrdé stolice, případně vzniklá trhlinka u konečníku (fisura). Tak vzniká začarovaný kruh, kdy při zadržování stolice dochází k dalšímu zahuštění střevního obsahu a následně obtížnému a bolestivému vyprazdňování.

Na vzniku zácpy se mohou podílet i dědičné faktory (zpomalená střevní pasáž, délka střeva apod.).

Organické příčiny zácpy v dětském věku:

 

Neurogenní příčiny

 • Hirschsprungova nemoc
 • Onemocnění míchy (meningomyelokéla, tumory…)
 • Dětská mozková obrna, hypotonie

Onemocnění konečníku

 • Anální fisura (trhlinka konečníku)
 • Anus perinealis ventralis (posunutí vyústění konečníku na hrázi mimo obvyklou pozici)
 • Anální stenóza (zúžení konečníku) a atrézie anu (chybějící vyústění konečníku)

Chronická střevní pseudoobstrukce

 

Endokrinní a metabolické příčiny

 • Hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy)
 • Renální tubulární acidóza (onemocnění ledvin vedoucí ke změnám ve vnitřním prostředí organismu)
 • Diabetes insipidus (zvýšené vylučování vody ledvinami)
 • Hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi)
 • Cystická fibróza (vrozené onemocnění se zvýšenou vazkostí hlenu)

Nervosvalová onemocnění

 • Myotonická dystrofie
 • Muskulární dystrofie

Farmaka

 • Fenytoin, fenothiazin, antacida, kodein apod.