MENU

Příznaky a vyšetření

??????????????????????Pro odlišení původu zácpy je nejdůležitější důkladná anamnéza (rozhovor lékaře s pacientem) a fyzikální vyšetření pacienta, které by vždy mělo zahrnovat i vyšetření konečníku (per rectum). Pro funkční zácpu je typický prostorný konečník vyplněný jílovitou stolicí. V krátké době po předchozím vyprázdnění však může být konečník prázdný. Při podezření na funkční zácpu jsou nutná jen minimální laboratorní vyšetření.

Při podezření na organickou příčinu zácpy se provádí vyšetření tlustého střeva s kontrastní látkou pod rentgenovou kontrolou (irrigografie) či měření tlaku v konečníku (anorektální manometrie), případně další specializovaná vyšetření nezbytná k objasnění původu organické zácpy (laboratorní vyšetření apod.).

U více než poloviny pacientů se zácpou se objevuje bolest břicha, dráždivost a bolest v oblasti konečníku. Častým průvodním jevem je plynatost a s ní související sociální problémy. Časté je nechutenství, přítomno může být denní i noční pomočování (až u 30 % pacientů s chronickou zácpou), infekce močových cest (u 33 % dívek a 3 % chlapců) apod.

Mezi klinické příznaky a komplikace zácpy u dětí patří občasný odchod objemné stolice často následovaný významným krátkodobým odezněním příznaků, typický postoj se zatínáním hýžďových svalů za účelem zadržení stolice, umazávání a s ním spojené neobvyklé chování dítěte (schovávání špinavého prádla apod.). Dále se můžeme setkat s tzv. „paradoxním průjmem“, kdy při zadržování stolice může dojít k obtékání tekutého střevního obsahu okolo tuhého obsahu konečníku. To může vést k umazávání prádla či častému odchodu malého množství řídké stolice.